Zapaljenje je proces koji je neophodan u odbrani organizma od štetnih mikroorganizama (patogena) i reparaciji tkiva, a pokreće se aktivacijom ćelija urođene i adaptivne imunosti. Zapaljenje je strogo regulisan proces koji obezbeđuje adekvatnu aktivaciju imunskih ćelija i oslobađanje dovoljne količine citokina i drugih medijatora za...

Imunski sistem štiti organizam od patogenih mikroorganizama i drugih noksi i aktivacija ćelija imunskog sistema zasnovana je na sposobnosti imunskog sistema da razlikuje antigene sopstvenih tkiva od stranih antigena. Karakteristike malignih bolesti su genetske promene u ćelijama koje dovode do nekontrolisane ćelijske proliferacije, pojave neoantigena...

Imunski  sistem prepoznaje antigene ispoljene na površini ili unutar patogena (mikroorganizam koji izaziva bolest) kao strane antigene. Sve vakcine deluju tako da stimulišu imunski odgovor prema određenom patogenu ili delu patogena uzročnika bolesti. U slučaju kasnijeg kontakta sa patogenom, ćelije imunskog sistema, memorijski B i...

Regulatorni T limfociti (Treg) su jedna od subpopulacija T limfocita koja ima ključnu ulogu u održavanju periferne tolerancije, sprečavanju autoimunosti i ograničavanju hroničnih inflamatornih bolesti. Međutim, Treg takođe ograničavaju korisne imunske reakcije suprimiranjem protektivne imunosti prema patogenim mikrobima, kao i ograničavanjem imunskog odgovora prema tumorskim...

Osnovna funkcija imunskog sistema je da štiti organizam od patogenih mikroba (bakterija, virusa i dr.) i stranih, štetnih supstanci. U slučaju kontakta sa stranim antigenima aktiviraju se mehanizmi urođenog i adaptivnog imunskog odgovora koji uništavaju patogene mikrobe, neutrališu toksine ili uklanjaju štetne supstance. Imunski sistem ima...

Dijabetes tip 1 je autoimunska bolest koja nastaje kao posledica interakcije između genetskih faktora i faktora okoline. Autoimunske bolesti čine spektar multifaktorijalnih bolesti čija incidencija dramatično raste u celom svetu. Dugo se smatralo da je genetska predispozicija glavni faktor u pokretanju autoimunosti. Međutim, nedavna istraživanja...

Istraživanja poslednjih godina ukazuju na kompleksnu povezanost između imunskog sistema creva, mikrobiote creva i propustljivosti crevne barijere u nastanku autoimunskih bolesti. Interakcija ljudski organizam-mikrobiota creva (svi mikroorganizmi u crevima) je ključna kako za razvoj imunskog sistema creva tako i za održavanje homeostaze creva i celog organizma. Savremeni...

error: Content is protected !!